אודם 12 (פינת ספיר)    
אודם 64 (בכניסה לגן הוואדי)    
אתרוג 4    
אתרוג 31    
אתרוג מול 70    
אתרוג מול 72    
בזלת 11 (פינת גזית)    
בשור 183    
בשמת 4     
גרניט מול 15    
דולב 11 (בקצה החניה)    
דקל 2 (בחניה)    
דקל מול 14 (ליד ת.ד.)    
דקל 28 (בכניסה לשוהם מרקט)    
זוהר 1 (מגרש חניה מעל בית הכנסת)    
זית מול 4    
זמורה מול 7 (פינת תירוש, ליד קופ"ח)    
זמורה מול 19    
חבל 2 (בתוך החנייה)    
חבל 2 (בתוך החנייה)    
חבל 25 (פינת ירדן, ליד ת.ד.)    
חבל 49 (פינת עדולם)    
חבל 57 (פינת לכיש)    
חבל מול 67    
חושן 2 (חניית תיכון)    
חושן 3 (חניה אחורית של המועצה)    
חושן 14 (פינת חפר)    
חושן 27 (פינת ירדן)    
חרמון מול 11    
יסמין 2 (פינת בשמת)    
ירדן 20 (פינת חפר)    
ירדן 28 (פינת יזרעאל)    
ירדן 45 (במגרש החנייה)    
ירדן 45 (במגרש החנייה)    
ירדן 45 (במגרש החנייה)    
ירדן 51 (ליד גנ"י)    
ירדן 59 (פינת לכיש)    
כרמל (כניסה לגן היובל)    
כרמל 6 (ליד כותר פיס)    
לכיש 30 (בכניסה לגן לכיש)    
לפיד 2 (בכניסה לתחזוקה)    
לפיד 6 (ליד מועדון הספורט)    
לפיד 8 (פינת תרשיש, ליד ת.ד.)    
לפיד 8 (פינת תרשיש, ליד ת.ד.)    
לפיד 48    
לשם 27 (פינת ברקת)    
לשם 37 (פינת אודם)    
מודיעים מול 17    
מודיעים מול 29    
מודיעים 42 (לפני המחסום)    
מודיעים מול 55     
מודיעים מול 69    
מודיעים 75 (בכניסה לגינת מודיעים)    
מודיעים מול גינת מודיעים (בחניית מג' ספורט)    
מכבים 8 (ליד ת.ד.)    
מכבים 8 (ליד ת.ד.)    
מכבים מול 13    
מכבים 20 (גינת שחם)    
מכבים 61 (פינת סלע)    
מכבים 83 (חניית גנ"י)    
מכבים 90 (פינת זוהר)    
מכבים 100    
מכבים 106 (פינת כרמל, ליד חדר טרנספו)    
מכבים מול 110 (בכניסה לחניית ספורטלנד)    
מצפה 2 (פינת מעלה החורש)    
מצפה 8 (פינת רחבת נוגה)    
מצפה 14    
מצפה 18 (כניסה לגן חמניות)    
מצפה 30    
מצפה 36 (ליד מרכז אתגר)     
מרגלית 8 (בכניסה לגינה)    
נורית 2 (ליד ת.ד.)    
נורית 5 (בכניסה לשביל)    
נורית 45 (בכניסה לגן נורית)    
נרקיס 10 (בכניסה לחניה מול בי"ס רבין)    
עמק איילון 4 (פינת סלע)
עמק איילון 11 (פינת רחבת נטיף)
עמק איילון 18
עמק איילון 24 (גינת מכבים)
עמק איילון 27 (פינת רחבת בדולח)
עמק איילון 29 (פינת רחבת פנינה)
עמק איילון 30 (בכניסה למרכז)
עמק איילון 34 (ליד המוטמן בצוקים)
עמק איילון 34 (חניית בית תרבות - בי"ס צוקים)
עמק איילון 49 (חניית תיכון – הבית הסגול)
עמק איילון 161 (בכניסה למול שוהם)
ערבה מול 2
צורן פינת מכבים (מול גן תמנון)
צורן מול בי"ס ניצנים
צורן 41 (בכניסה לחניה)
צורן מול 72ב'
קדם 16 (בקצה החניה)
קדם 27
קדם 33 (פינת זוהר)
קדם 41 (מול מיניפיץ)
קדם 41 (מול מיניפיץ)
קדם 65 (פינת שגיא)
קדם 73
קדם 95 (מרכז מסחרי)
קשת 4
קשת 4
קשת 14
קשת 18
קשת (ליד חט"ב יהלום)
רחבת כלנית (ליד מעון חב"ד)
רחבת עדי (ליד גנ"י)
רחבת עדי (ליד המרכז)
שחם מול 17
שריג (ליד חדר טרפו)
תאנה מול 6
תירוש מול 4 (פינת ענב, מרכז מיחזור)
תירוש 14
תירוש 15
תירוש 36 (פינת אשכול, ליד חדר טרפו)
תירוש 52 (במגרש החניה, ליד חדר טרפו)
תמר מול 1
תמר מול 5
תמר מול 17
תמר 18 (פינת רימון, ליד בית הכנסת)
תמר מול 23 (ליד גנ"י)
תענך 3 (בכניסה לגן תענך)
תפוז 4 (ליד גנ"י)
תפוז 4 (ליד גנ"י)
תפן 1 (בכניסה לצופים)
תפן 2 (ליד בית הגמלאי)
תפן 3 (פינת שגב)
תרשיש 3 (בכניסה לצופים)
תרשיש 8 (פינת לשם)
תרשיש 63
מ.ע.ר דרומי
יער שוהם – חניון שיימש
יער שוהם – חניון ויינברג
יער שוהם – חניון ברסלר