המועצה המקומית שהם רואה עצמה כרשות מוניציפאלית חלוצה בניהול איכותי ומוביל.

המועצה יוזמת תהליכי איכות והתייעלות בשיתוף מלא עם תושביה.

יוזמה, חשיבה עסקית וחזון - כל אלה מאפיינים את אסטרטגיית הניהול של מועצת שהם. תהליכי קבלת ההחלטות במועצה, מתבצעים בשיתוף התושבים ובשקיפות מוחלטת, תוך הדגשת המנהל והניהול התקין.

מועצת שהם עברה בהצלחה את המבדקים של מכון התקנים הישראלי לקראת הסמכה לתקן מערכת ניהול סביבתי 14001:2004 ISO. במסגרת הליך ההסמכה גיבשה המועצה המקומית ספר נהלים, המסדיר את אופן עבודתה בהתאם לקריטריונים סביבתיים. סדרת התקנים של 14000 ISO היא משפחת תקנים המקנה כלים לניהול סביבתי יומיומי, בתחומים בהם לארגון יש השפעה על סביבתו.

המועצה המקומית שהם והחברה העירונית חמש עברו בהצלחה בשנים האחרונות את המבדקים לקבלת תו התקן 9001ISO מהדורת 2000 של מכון התקנים. התקן, שהינו מערכת לניהול איכות במועצה, שם דגש על ארבע נושאי עיקריים: הגדרת המטרות והיעדים של המועצה; תכניות עבודה הנגזרות מהיעדים; הצבת כלים ומדדים הבוחנים השגת היעדים; בקרה ניהולית וכספית מתמדת.

ניתן לעיין בהוראות נהלי ה- ISO של המועצה באגף מנכ"ל בשעות קבלת קהל או בתאום פנייה במייל מול גב' גליה שמשמנהלת הלשכה.

 

המועצה המקומית שהם עברה בהצלחה את מבדקי ההסמכה השנתיים של מכון התקנים הישראלי לשלושת תווי התקן, בהם הוסמכה: מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה 18001:2007 OHSAS, מערכת ניהול איכות – 9001:2008 ISO ומערכת ניהול סביבתי – 14001:2004 ISO.

מועצת שוהם קיבלה את "תו הזהב" של מכון התקנים, בגין הטמעת שלושה תקני איכות.

 

פרסים ותעודות בהם זכתה המועצה:

  • תעודת הזהב מטעם שר הפנים בגין זכייה בפרס "ניהול כספי תקין" - 9 שנים ברציפות.
  • מזה 12 שנים, זכייה רצופה בחמישה כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה בישראל יפה" של המועצה לישראל יפה.
  • פרס שר הפנים על חיסכון במים.
  • פרס המעסיק המתקדם לקידום נשים.
  • פרס דגל היופי - קריה יפה בישראל יפה
  • פרס ניהול תקין לשנת 2009
  • הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות לשנת 2011


פרטים נוספים

מנכ"ל: יוסי בן חיים
טל: 9723020
פקס: 9723020

 

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון מייל
יוסי בן חיים מנכ"ל המועצה 03-9723020 [email protected]
מיכל חוגי מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה 03-9723020 [email protected]

טבלת אנשי קשר - ממונה פניות הציבור
שם תפקיד טלפון מייל
שולה קרקוב ממונה על פניות הציבור 03-9724724 [email protected]

טבלת אנשי קשר - מחלקות משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון מייל
דליה בסן מנהלת משאבי אנוש 03-9723024 [email protected]
ליאת שחר רכזת משאבי אנוש 03-9723024 [email protected]

טבלת אנשי קשר - מחלקת דוברות
שם תפקיד טלפון מייל
דגנית שטיניג דוברת 03-9723027 [email protected]

קבצים להורדה