בחודש אפריל קיימנו בבית הספר רבין מפגש עם וטרינרית בנושא "שפת החיות" בהמשך לרעיון שהציע אחד התלמידים במדור "הממציא/ה הצעיר/ה" ליצור שבב שיתרגם את שפת החיות לשפתנו.

שפת החיות