הרינו להודיעכם על החלת עבודה של הוועדה לתכנון ובניה שהם עם ממשק מפ"י החל מ 1.4.21

ממשק מפ"י תורם ליעילות וודאות במסירת מידע להיתר, ובכך מועיל לטיוב תיק המידע המתקבל.

עיקרי הממשק הם:
העברת האחריות להזנת מפת מדידה להיתר בבקשה למידע מעורך הבקשה – למודד

קבלת נתונים על המקרקעין ישירות מהמפה לטופס הבקשה למידע

קבלת מידע לגבי פגיעה בשכבות עניין של גורמים מוסרי מידע

לעורכי בקשה – הגשת מפות מדידה להיתר.

על עורך הבקשה להזין בטופס הבקשה למידע, בלשונית (טאב) "פרטי הקרקע" את מספר רישיון המודד ואת מספר העבודה כפי שהמודד ימסור לו, וללחוץ על כפתור "שלח בקשה לייבוא מפה". פעולה זו תייבא ממערכת מפ"י ישירות לטופס הבקשה למידע את הנתונים הבאים: 

נתוני גושים חלקות, כתובות וקואורדינטות מזהות

מידע לגבי פגיעה בשכבות עניין של גורמים שונים

קובץ זיפ ובו:
מפת מדידה בפורמט DWG כפי שהזין המודד
קובץ DWFX שיופק במערכת מפ"י
קובץ שגיאות למפה

יודגש כי ממשק מפ"י רישוי זמין אינו בודק לעומק את מפת המדידה, וקבלת מספר עבודה אינו מהווה אישור על תקינות מפת המדידה.

החל מתאריך 1.4.21 תחול החובה להגשת מפת המדדיה לפי נוהל הגשת מפ"י .

אנו מזמינים את כל עורכי הבקשות והמודדים להיכנס לאתר מנהל התכנון/ אתר של מפ"י לצפייה

בהדרכה והסבר מפורט.

מידע נוסף ניתן למצוא ב- אתר מנהל התכנון

או ב- אתר של מפ"י