שוהם היא אחד היישובים הבטוחים בארץ. בכל שעה ובכל יום ניתן לראות ביישוב ילדים ובני נוער צועדים לבדם, או רוכבים ברשת שבילי האופניים המקשרת בין כל חלקי היישוב. 

הודות לתכנון תחבורתי נכון, ומגוון אמצעים לריסון מהירות התנועה, מתאפיין היישוב בשיעור אפסי של תאונות דרכים: בממוצע יש בשוהם 2 תאונות דרכים עם נפגעים בשנה, ללא אבידות בנפש. 

עבירות תקיפה לסוגיהן לא קיימות כלל בשוהם, וגם עבירות הרכוש הן בהיקף נמוך מאוד
 

Shoham is one of the safest towns in Israel. Children and youth may be seen walking alone or riding bicycles at all hours and all days on the bicycle paths connecting all parts of town.

Due to correct traffic planning, and a variety of measures for restraining traffic speed, the town is characterized by a zero rate of accidents: On average there are 2 traffic accidents involving injured parties, with no casualties per year.

In Shoham there are no assault offenses at all, as also property offenses are in very low volumes.

 

שלוש ניידות על רקע מחלקת בטחון

 

התקנת תמרור מעבר חצייה מהבהב