"שגיא" - מעון "חמש"

מנהלת: יעל בלעיש
רח' שגיא 10
טל': 9732744

"מכבים" - מעון "חמש"

מנהלת: אודליה אלגלי
רח' מכבים 83
טל': 9732649

"עינב" - מעון נעמת

מנהלת: ענת ליפנר
רח' תירוש 2
טל': 03-9611440

"חמניות" - מעון נעמת

מנהלת: רוחה דהן
רחבת נגה
טל': 9773793