עדכון מספר נפשות בידי צרכן ביתי
אם מספר הנפשות המופיע בחשבונך אינו תואם את מספר הדיירים המתגוררים בפועל בנכס, אתה ראשי לפנות אל מועצה מקומית שוהם ולהצהיר על מספר הנפשות המעודכן, באמצעות טופס בקשה לעדכון דיירים מוכרים בצרוף מסמכים נדרשים.

מסמכים נדרשים:

  • צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים הנוכחית, ואת שמות המתגוררים בנכס.
  • צילום ת.ז של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.

שימו לב! אם הוגשה בעבר הצהרה על מספר הדיירים, אין צורך בהגשה חוזרת של ההצהרה, אלא אם השתנה מספר הדיירים המתגוררים בקביעות ביחידת הדיור.

מסמכים נוספים שיש לצרף, לפי העניין:

  • במקרה שהכתובת הרשומה בספח הנה בנכס אחר בעיר – צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון).
  • במקרה שהכתובת הרשומה בספח היא בעיר אחרת – צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון), ואישור מספק המים של מקום המגורים המופיע בת.ז על פיו הלקוח אינו צרכן מים בעיר זו.
  • אזרח שאינו ישראלי – צילום דרכון בתוקף, אשרת שהייה בתוקף וצילום חוזה שכירות (עמוד ראשון).
  • דיפלומטים יצרפו גם אישור שהייה מהשגרירות חתום ע”י השגריר או תצהיר עו”ד מאומת עם חותמת וחתימת עו”ד.
  • עובד זר לאדם סיעודי יצרף אישור העסקה ממשרד הפנים במקום צילום חוזה שכירות

סיום התהליך:

לאחר משלוח הטופס ובדיקת הבקשה, תקבל הודעה על עדכון מספר הדיירים או שתתבקש להשלים מסמכים נוספים.

שימו לב! בעת חילופי דיירים בנכס, מתאפסים מספר הדיירים בנכס, ולכן יש לדווח למועצה מקומית שוהםעל מספר הדיירים בנכס, גם אם לא חל שינוי במספר הדיירים בנכס ביחס לדיירים הקודמים.