הטיפול במשפחות מיועד לקידום ושיפור מצבם של משפחות או יחידים הנמצאים בקושי סביב מצבי חיים  שונים ומצבי משבר. 

  • טיפול פסיכוסוציאלי – מתן מידע, ייעוץ והכוונה, ליווי ותמיכה, בניית תוכנת טיפול לטווח קצר ולטווח ארוך ממוקדת מטרות, הפניה לטיפול זוגי / פרטני / משפחתי בהתאם לצורך.
  • טיפול במשפחות חד הוריות – פרטני וקבוצתי.
  • סיוע במיצוי זכויות
  • סיוע חומרי כלכלי - על פי בדיקת נזקקות סוציאלית בהתאם לנתונים וקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • ועדות תכנון טיפול והערכה – ועדה בינמקצועית בשיתוף ההורים, למשפחות במשבר, במטרה לבנות תוכנית טיפול מתאימה לילדים במשפחה.

הפניה לטיפול  נעשית  באמצעות פניה לעובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים.