אתר רישוי עסקים - ארצי


שאלות ותשובות בנושא קורונה לבעלות ובעלי עסקים - משרד הכלכלה / מעו"ף

הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל

הנחיות שמירה על הגיינה בעסקי מזון מרכולים 15.3.2020

צו בריאות העם - תיקון 10

אתר משרד הבריאות

נגיף הקורונה - מידע ממשרדי הממשלה ורשויותיה

משרד הבריאות - הנחיות חדשות מעודכנות

שאלות ותשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקים

הסברים אודות פתיחת עסקים במתכונת חירום

מסמך הסבר פעילות עסקים - מסחר ופנאי - מותר ואסור משרד הבריאות

הפעלת עסק לטיפול לא רפואי

הנחיות שלוחים ממרכולים בתקופת חירום

המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה

תרשים זרימה לעסקים: 3 שאלות שיסייעו לך להבין באילו תנאים אתה רשאי להמשיך לפעול

לא יודעים אם העסק שלכם חיוני?

דגשים והמלצות לתפעול ותחזוקת מקוואות טהרה לנשים בתקופת חרום קורונה

הנחיות לחיטוי נגד נגיף הקורונה

הנחיות זמניות למשלוח  מזון מבתי אוכל -קורונה -מעודכן 1.4.20

שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור ומשרדים -מעודכן 1.4.20

משלוחים ממרכולים בתקופת החירום מעודכן 1.4.20

הודעה על טופס הצהרה לפי תקנה 3 א) 1 ( לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת – פעילות), התש"ף- 2020 31/2/20

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020, 31/3/20

טופס הצהרה לפי סעיף 3א (1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), – התש"ף - 2020, 31/3/20