מועצה מקומית שהם מאושרת כיום ב-3 מערכות ניהול:
מערכת ניהול איכות- ISO 9001:2015,
מערכת ניהול סביבתי- ISO 14001:2015
מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה- 45001:2018 ISO (עדיין אין למועצה תקן משודרג. המבדק השנה ב-27/11/19 יכלול את השדרוג לתקן 45001:2018  ISO. ולכן אפשר לציין 18001 OHSAS תקן לניהול בב"ת שאנו מחזיקים בו היום ורק בנובמבר יבוצע השדוג לתקן 45001:2018 ISO )

 

שהם הינה מבין הרשויות המקומיות, הראשונות אשר אושרו בשנת 2010 בתקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – 18001 OHSAS 
 

מדי שנה מתבצעים מבדקים פנימיים  לשם מעקב ובקרה על תהליכי העבודה ומבדקי מעקב חיצוניים ע"י מכון התקנים הישראלי. 
 

הסמכה בתקן ISO 9001– מערכת ניהול איכות- בשנת 2001
צריך לדייק: בשנת 2001 מועצה מקומית שהם הוסמכה לתקן לניהול איכות 9001 ISO. 
בשנת 2016 בוצע שדרוג למהדורת 2015, תקן 9001:2015 ISO


מועצה מקומית שהם פיתחה מערכת ניהול איכות בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי, המאפשרת שפור מהותי בדפוסי העבודה וברמת השירות. המועצה כתאגיד שלטוני, מספקת שירותים מגוונים לתושביה, ומחויבת על פי חוקי המדינה, חוקי עזר ותקנות מוסדיות.
פיתוח נהלי איכות מהווה בסיס חשוב של נורמות ושיטות עבודה ליצירת מחויבות לאיכות ולשפור מתמיד של רמת השירות, הן כלפי פנים המועצה בקשרי עבודה בין המחלקות השונות והן כלפי חוץ במתן שירות לתושבים. 
התשתית לשפור איכות השירות באגפים ובמחלקות המועצה גובשה על בסיס יישום עקרונות ניהול בינלאומיים, המעוגנים בדרישות התקן. תהליך זה תורם לשיפור העבודה בכל הרמות הארגוניות ומאפשר הצגה ציבורית נאותה של ההישגים ושפור השירות, על בסיס מדדים ותהליכי בקרה פנים ארגוניים.

 

הסמכה בתקן ISO 14001, מערכת ניהול סביבתי בשנת 2006
צריך לדייק: בשנת 2006 מועצה מקומית שהם הוסמכה לתקן 14001 ISO .
בשנת 2016 בוצע שדרוג למהדורת 2015, תקן 14001:2015 
מערכת זו מקנה כלים לניהול סביבתי יומיומי, בתחומים בהם יש לארגון השפעה על סביבתו תוך הדגשת סוגיות של מדיניות והצבת מטרות ויעדים, תכנון, עשיה ובקרה. מסגרת הנהלים מבטאת את התחייבות המועצה לשיפור מתמיד וליצירת מנגנונים לעמידה בכללים, חוקים ותקנות הנהוגים במדינת ישראל למניעת זיהומים ופגיעה בסביבה.

הסמכה לתקן 18001 ISO מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – בשנת 2010
בשנת 2010 הוסמכה מועצה מקומית שהם לתקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית,
בשנת 2019 מועצה מקומית שהם תבצע שדרוג לתקן לניהול בב"ת – 45001:2018 ISO

תקן זה מעיד כי הארגון נקט באמצעים הדרושים למימוש מחויבותו לבריאותם ולבטיחותם של עובדיו, ושל הבאים בשעריו.
מועצה מקומית שהם מחזיקה בתו הזהב הניתן לארגונים המחזיקים ב- 3 תקני ניהול.
 

פרסים ותעודות בהם זכתה המועצה:

  • תעודת הזהב מטעם שר הפנים בגין זכייה בפרס "ניהול כספי תקין" - 9 שנים ברציפות.

  • מזה 12 שנים, זכייה רצופה בחמישה כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה בישראל יפה" של המועצה לישראל יפה.

  • פרס שר הפנים על חיסכון במים.

  • פרס המעסיק המתקדם לקידום נשים.

  • פרס דגל היופי - קריה יפה בישראל יפה

  • פרס ניהול תקין לשנת 2009

  • הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות לשנת 2011

 

קבצים להורדה