בגני ילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.  

בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 4-3 יתקיימו הלימודים כדלהלן:
ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 8:00 – 10:00.
ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 8:00 – 11:00.
מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.
על אף הנאמר, ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה באותו גן ,הילדים ישהו בגן מן היום הראשון עד השעה 14:00. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת  בתיאום עם מנהלת הגן.
יש לשלוח בגדי החלפה עם הילדים הצעירים ובקבוק מים אישי קטן. 
אין צורך לשלוח אוכל עם הילדים
 
שעות פעילות הצהרון – הצהרון יפעל מהיום הראשון ללימודים, בין השעות 14:00-16:45 
הבהרה:
מסגרת הצהרון תפעל, גם בגנים בהם הלימודים יסתיימו ביומיים הראשונים מוקדם יותר. אנו ממליצים להחזיר את הילדים בשעה 14:00 לצהרון, לשהות איתם מס' דקות ולקיים תהליך הדרגתי של הסתגלות למסגרת הצהרון.

בהצלחה שנת לימודים מהנה
צוות מחלקת קדם יסודי