תיקון חקיקה שאישרה כנסת ישראל נקבע, כי הוספת קירוי פלסטי שקוף מעל מצללה (פרגולה) הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים, ברשות מקומית שבה פרגולה ללא קירוי אינה מחויבת בארנונה, לא תהפוך את השטח לחייב בארנונה. הפטור לפרגולות מקורות ייכנס לתוקף ב-1.1.2019. בשוהם, פרגולות שאינן מקורות בקירוי אטום אינן מחויבות בארנונה (ולגביהן לא חל כל שינוי, והן תמשכנה להיות פטורות), ולכן תיקון החוק רלוונטי למי שהוסיפו קירוי פלסטי שקוף על גבי פרגולה ומחויבים בגינה בארנונה.
 

לפי החוק, התנאים לפטור מארנונה לפרגולות מקורות החל מ-1.1.2019 הנם:
הפרגולה אינה משמשת לחניה, לאחסנה, או לשימוש שלא ניתן לעשותו בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים;
• הפרגולה נסמכת על עמודים, או נסמכת חלקית על לא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה;
• המרווחים בין חלקיו האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו;
• הקירוי האטום שעל הפרגולה עשוי מחומר פלסטי שקוף.

 

מי שבביתו פרגולה העונה לדרישות הפטור ומחויבת כיום בארנונה מתבקש להודיע על כך למחלקת הגביה בדוא"ל racheli@shoham.muni.il נפתח בחלון חדש או בפקס 03-9723097 נא לאשר את קבלת ההודעה בטלפון 03-9723080-83, בהודעה יש לציין את שם המחזיק הרשום בחשבון הארנונה ואת כתובת הנכס, ולאשר כי הפרגולה המקורה שברשותכם מקיימת את התנאים לפטור לפי החוק. אם הודעתכם מתייחסת לפרגולה אחת מבין כמה המחויבות בארנונה, מומלץ להוסיף להודעתכם תשריט ולסמן עליו את מיקום הפרגולה הרלוונטית. 
 

הפחתת השטח המחויב בארנונה (שתיכנס לתוקף בשנת 2019) תיעשה לאחר אימות ההודעה על ידי פקח המועצה. בדירות מגורים שלגביהן כבר קיים במועצה צילום של הפרגולה המאפשר בדיקת התקיימות התנאים לפטור, תפעל המועצה לפי הודעת התושב והתיעוד הקיים, ולא יידרש אימות פקח. על מנת להנות מהפטור כבר מיום 1.1.2019, אנא מסרו הודעותיכם בהקדם. 

 הודעה בעניין פרגולה