הישיבות יתקיימו בימי ג' בשעה 18:30 בחדר הישיבות ממ"ד עליון בבניין המועצה בתאריכים:

23.01.2018
13.02.2018
13.03.2018
10.04.2018
15.05.2018
19.06.2018
24.07.2018
28.08.2018
16.10.2018
06.11.2018