הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בבניין המועצה בתאריכים:
 

 
 

תאריך

שעה

יום

מיקום

25.01.2021

17:00

שני

חדר ישיבות

23.02.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

23.03.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

20.04.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

25.05.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

26.06.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

13.07.2021

08:30

שני

חדר ישיבות

16.08.2021

08:30

שני

חדר ישיבות

19.10.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

16.11.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

21.12.2021

17:00

שלישי

חדר ישיבות

 
יתכנו שינויים בתאריכי הישיבות