הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בבניין המועצה בתאריכים:
 

 
 

תאריך

שעה

יום

מיקום

03.01.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

28.02.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

27.03.2023

18:00

שני

חדר ישיבות

23.04.2023

18:00

ראשון

חדר ישיבות

30.05.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

27.06.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

23.07.2023

18:00

ראשון

חדר ישיבות

28.08.2023

18:00

שני

חדר ישיבות

26.09.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

24.10.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

21.11.2023

18:00

שלישי

חדר ישיבות

24.12.2023 18:00 ראשון חדר ישיבות
 
יתכנו שינויים בתאריכי הישיבות