הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בבניין המועצה בתאריכים:
 

 
 

תאריך

שעה

יום

מיקום

25.01.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

22.02.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

22.03.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

10.04.2022

18:00

ראשון

חדר ישיבות

17.05.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

14.06.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

12.07.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

30.08.2022

(יתכנו שינויים)

08:30

שלישי

חדר ישיבות

20.09.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

25.10.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

22.11.2022

18:00

שלישי

חדר ישיבות

26.12.2022 18:00 שני חדר ישיבות
 
יתכנו שינויים בתאריכי הישיבות