הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בבניין המועצה בתאריכים:
 

 
 

תאריך

שעה

יום

מיקום

21.01.2020

08:15

שני

חדר ישיבות

11.02.2020

08:15

שני

חדר ישיבות

24.03.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

21.04.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

19.05.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

16.06.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

14.07.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

11.08.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

15.09.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

20.10.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

17.11.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות

15.12.2020

08:15

שלישי

חדר ישיבות