הישיבות יתקיימו בחדר הישיבות בבניין המועצה בתאריכים:
 

 
 

תאריך

שעה

יום

מיקום

27.01.2019

08:00

שני

חדר ישיבות

25.02.2019

08:00

שני

חדר ישיבות

19.03.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

16.04.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

21.05.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

18.06.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

16.07.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

27.08.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

24.09.2018

08:00

שלישי

חדר ישיבות

29.10.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

19.11.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות

17.12.2019

08:00

שלישי

חדר ישיבות