מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
 מס' יום  תאריך  שעה נושא 
 1 שלישי  16/1/18  19:00  
 2 שלישי  20/2/18  19:00  
 3 שלישי  27/3/18  19:00 אישור דוחות כספיים חברות בנות + הרמת כוסית לחג הפסח
 4 שלישי  22/5/18  19:00 צו ארנונה 2019, תמיכות לעמותות
 5 שלישי  12/6/18  19:00 הערכות לקיץ 
 6 שלישי  31/7/18  19:00  חינוך - הערכות לשנת הלימודים 
7 שלישי 04/9/18  19:00 תקציב מילואים + הרמת כוסית לראש השנה
8 שלישי 23/10/18  19:00 תבחינים לתמיכות בעמותות ולהקצאות קרקע
9  שלישי    19:00  
10 שלישי 11/12/18  19:00 אישורי תאריכי ישיבות / ועדת הנחות ארנונה, תכניות עבודה ותקציב 2019

 * רצוי להתעדכן לגבי שעת הישיבה ביום הישיבה