מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
 מס' יום  תאריך  שעה נושא 
 1 שלישי  21/1/2020  19:00 סיכום ועדות מועצה
 2 שלישי  18/2/2020  19:00  
 3 שלישי  17/3/2020  19:00 אישור דוחות כספיים חברות בנות + הרמת כוסית.
 4 שלישי  5/5/2020  19:00 צו ארנונה 2021, תמיכות לעמותות, הערכות קיץ
 5 שלישי  30/6/2020  19:00  
 6 שלישי  28/7/2020  19:00  חינוך - הערכות לשנת הלימודים 
7 שלישי 8/9/2020  19:30 תבחינים, תמיכות להקצאות קרקע +הרמת כוסית
8 שלישי 27/10/2020  19:30 תקציב מילואים
9 שלישי 24/11/2020  19:00 תכניות עבודה, תקציב לשנת 2021
10 שלישי 22/12/2020  19:00 אישורי תאריכי ישיבות הנהלה / מליאה, ועדת הנחות

 * רצוי להתעדכן לגבי שעת הישיבה ביום הישיבה