ישיבת מליאה שלא מן המניין תתקיים בתאריך 12.2.19 בשעה 19:30 

מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
מועדי התכנסות - ישיבות מליאת המועצה
 מס' יום  תאריך  שעה נושא 
 1 שלישי  29/1/19  19:00 סיכום ועדות מועצה
 2 שלישי  26/2/19  19:00  
 3 שלישי  26/3/19  19:00 אישור דוחות כספיים חברות בנות + הרמת כוסית לחג הפסח. הישיבה תתקיים בבית המתנדב ברח' לשם. 
 4 שלישי  28/5/19  19:00 צו ארנונה 2020, תמיכות לעמותות - הישיבה תתקיים בבית הגמלאי
 5 שלישי  25/6/19  20:15 הערכות לקיץ (שימו לב לשינוי בשעת הישיבה)
 6 שלישי  30/7/19  19:00  חינוך - הערכות לשנת הלימודים 
7 שלישי 24/9/19  19:00 תקציב מילואים + הרמת כוסית לראש השנה
8 שלישי 29/10/19  19:00 תבחינים לתמיכות בעמותות ולהקצאות קרקע
9 שלישי 10/12/19 19:00 אישורי תאריכי ישיבות / ועדת הנחות ארנונה, תכניות עבודה ותקציב 2020
         

 * רצוי להתעדכן לגבי שעת הישיבה ביום הישיבה