אנחנו זקוקים לעזרתכם!

המעוניינים להתנדב בשעת חירום יפנו לאהובה זביב בטל: 0524280116

או במייל: ahuvaz@shoham.muni.il