הסדר חדש לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה.

מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ט/7 פרק 3.13 - ארגון ומנהל.
הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא. 

משרד החינוך, אגף מנוף,המחלקה לביטוח התקשר עם חברת "כלל בריאות" אשר תיתן טיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה.

ההתקשרות תחל בתאריך ה' באדר התשס"ט 1.3.09

 1. טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי"ס (תשנ"ט  1969), מגילאי טרום חובה ועד על יסודי (כולל יג'-יד') או עד הגיעם לגיל 18 – המאוחר מביניהם. כולל תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. הסדר זה יחול כל עוד ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" הינו בתוקף.
 2. הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום בין אם לתאונה יש קשר למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד ובין אם לא.
 3. הטיפולים יינתנו כהטבה בלבד וללא תמורה ויהיו מוגבלים לסוגי הטיפולים  שיפורטו בהמשך.
 4. להלן פירוט המקרים בהם יינתן טיפול על ידי מרפאות חברת "כלל בריאות" במסגרת ההסדר עם משרד החינוך:
 • תלמיד שנפגע בשיניו בתאונה 24 שעות ביממה.
 • תלמיד אשר נפגע בעבר וטופל באמצעות חברת "שורש" או "ש.ל.ה".
 • תלמיד אשר נפגע בתקופת הביניים (המועד שבין הפסקת השירות על ידי מרפאות "שורש" לבין מועד תחילת ההסדר עם חברת "כלל בריאות") וקיבל החזר כספי באמצעות חברת "ענבל".
 1. במקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה יש לפנות למוקד חברת "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.
 2. המוקד פועל 24 שעות ביממה כל ימות השנה כולל שבתות וחגיםמס' הטלפון במוקד הינו: 1-800-44-33-44

שעות פעילות המרפאות:

בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-20:00

בימי ו' וערבי חג בין השעות: 08:00-13:00

על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס)

 1. המשך טיפול – כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל 18 או כל עוד הינו תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול , עליו לפנות למוקד "כלל בריאות" אשר יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי מאד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד (רופא מההסדר עם חברת שורש או רופא פרטי).
 2. אמצע טיפול – יודגש בזאת כי תלמיד הנמצא באמצע טיפול , יערך להפסקת הטיפול אצל הרופא המטפל במועד המוקדם ביותר האפשרי וימשיך את טיפוליו באמצעות מרפאות "כלל בריאות" (גם במקרה זה רצוי להצטייד בתיק הרפואי בסיום הטיפול ולהעבירו לרופא מרפאות "כלל בריאות").

 

רשימת הטיפולים שבהסדר

מס'

סוג הטיפול

מס'

סוג הטיפול

1

צילום רנטגן

22

החזרת שן שיצאה ממקומה וקיבועה

2

צילום פנורמי

23

סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה

3

בדיקה

24

משיכת שן

4

עזרה ראשונה

25

הלבנת שן בודדת לאחר חבלה

5

שיחזור כותרת שבורה עם חומר מרוכב

26

שומר מקום לאחר אובדן שן ראשונית אחורית

6

הארכת כותרת

27

הדבקת כתר זמני

7

טפול שורש תעלה 1

28

מבנה ישיר

8

טיפול שורש 2 תעלות

29

מבנה יצוק

9

טיפול שורש 3 תעלות

30

כתר שקוף עם חומר מרוכב

10

חידוש טיפול שורש תעלה 1

31

כתר אקרילי מבושל

11

חידוש טיפול שורש 2 תעלות

32

כתר אקרילי מוכן

12

חידוש טיפול שורש 3 תעלות

33

כתר חרסינה

13

כריתת חוד השורש-כולל סתימה רטרוגרדית

34

תותבת חלקית להוצאה (פליפר)

14

עקירה רגילה

35

תיקון תותבת

15

עקירה כירורגית

36

תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת

16

כיפוי מוך ישיר

37

הזזת שיניים בודדות

17

כיפוי מוך לא ישיר

38

שתל שן

18

קיטוע מוך

39

טיפול שיניים בהרדמה כללית

19

קיטוע מוך חלקי

40

חוו"ד שניה ממומחה לילדים

20

חיוד- טיפול שורש במימת הסידן

41

ייעוץ אורטודנטי בקשר לחבלה

21

קיבוע שיניים ניידות

41

אילחוש או גז צחוק במקרה הצורך