בס"ד

מחלקת הכשרות מבצעת פיקוח קבוע ויסודי על עסקים המבקשים השגחת כשרות, בהתאם לנהלי הרבנות הראשית ורב היישוב הרב דוד סתיו.
הפיקוח מבוצע ע"י משגיח פרטי, ובאחריותם הישירה של מנהל מחלקת הכשרות- הרב עוז ווינט, ושל הרב דוד סתיו.
ניתן לפנות לרב עוז ווינט, בכל שאלה הלכתית או בעיה כשרותית שהציבור נתקל בהן - 052-6071124

 

להלן העסקים בהשגחת הרבנות:

 

עסקים מעודכן 01.01.2021.pdf