בס"ד

מחלקת הכשרות מבצעת פיקוח קבוע וקפדני על עסקים המבקשים אישורי כשרות. הפיקוח מבוצע ע"י משגיח פרטי הקשור בחוזה עם כל בעל עסק, ובאחריות ישירה של הרב כלילי, ראש מערך הכשרות, והרב דוד סתיו.

ניתן לפנות לרב רן כלילי, בכל שאלה הלכתית או בעיה כשרותית שהציבור נתקל בהן.

טלפון של הרב רן כלילי: 052-7974910

 

להלן העסקים בהשגחת הרבנות:

הודעה בדבר הסרת כשרות:

הודעה לציבור הסרת כשרות בשר ודליקטס.pdf