בס"ד

מחלקת הכשרות מבצעת פיקוח קבוע וקפדני על עסקים המבקשים אישורי כשרות, בהתאם לנהלי הרבנות הראשית ורב היישוב הרב דוד סתיו.
הפיקוח מבוצע ע"י משגיח פרטי הקשור בחוזה עם כל בעל עסק, ובאחריותם הישירה של הרב עוז ווינט, ראש מערך הכשרות, והרב דוד סתיו.

ניתן לפנות לרב עוז ווינט, בכל שאלה הלכתית או בעיה כשרותית שהציבור נתקל בהן - 052-6071124

 

להלן העסקים בהשגחת הרבנות:

 

01.01.2020.pdf