בס"ד

מקווה נשים שהם הונגש במלואו.
המקווה בעל נגישות מלאה כולל מתקן הורדה לבור טבילה המיועד לנשים בעלות מוגבלויות.

שעות פעילות המקווה: