היחידה אחראית להוצאת הזמנות לספקים ומעקב אחר הביצוע בפועל, ריכוז חוזים, ביטוח נכסי המועצה, ביטוח תלמידים וביטוחים אחרים. כמו כן היחידה מבצעת מעת לעת פרויקטים ייחודיים בתחום הבניה והמתקנים. מנהל היחידה מרכז את ועדת רכש וועדת מכרזים.