מועדי התכנסות:

להלן זימונים לישיבות ועדת איכות הסביבה לשנת 2019 כדלקמן:

תאריך יום בשבוע שעה מיקום
27.1.19 א' 19:00 אולם ישיבות – בניין המועצה
2.4.19 ג' 19:00 אולם ישיבות – בניין המועצה
4.6.19 ג' 19:00 אולם ישיבות – בניין המועצה
18.9.19 ג' 19:00 אולם ישיבות – בניין המועצה
19.11.19 ג' 19:00 אולם ישיבות – בניין המועצה