יוזמה, חשיבה עסקית וחזון – כל אלה מאפיינים את אסטרטגיית הניהול של מועצת שהם. תהליכי קבלת ההחלטות במועצה מתבצעים בשיתוף התושבים ובשקיפות מוחלטת, תוך הדגשת המינהל והניהול התקין.

במסגרת זו מוסמכים המועצה, החברה העירונית חמש ותיכון שהם, מזה חמש שנים ברציפות, לתו התקן הבינלאומי 9001ISO מהדורה 2000. בשנת 2006 אף הוסכמה המועצה למערכת ניהול סביבתית לפי תו תקן 14001 ISO והיא מהרשויות המקומיות הבודדות בארץ שמוסמכות לשני תקנים אלה. 

אופן ניהולה של המועצה המקומית שהם זכה בשנת 2007 להבעת אמון מוחלטת ממשרד הפנים, עם הכללתה של שוהם בשתי רפורמות חשובות: מתן אוטונומיה תכנונית לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומתן אוטונומיה והקלות ניהוליות למועצה בכל הקשור לאישור תקציב, ארנונה, כוח אדם ושכר.  

ברפורמה התכנונית של משרד הפנים נכללות 8 וועדות מקומיות בלבד! 

ברפורמה הניהולית של משרד הפנים נכללות כ- 40 רשויות מקומיות בלבד! 

רק 3 רשויות מקומיות נכללות בשתי הרפורמות גם יחד: שהם, תל-אביב וחולון. 

 

פרסים ותעודות בהם זכתה המועצה: 

  1. פרס שר הפנים לניהול תקין – במשך 8 שנים ברציפות.  
  2. 5 כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה בישראל יפה" – במשך 12 שנים ברציפות, עם זכייה במקום ה-1, דגל היופי בשנת 2005.  
  3. מועצת שוהם קיבלה גם השנה פרס שר הפנים לניהול כספי תקין לשנת 2009 

מדיניות בטיחות