מידי שנה כלבים רבים סובלים מחרדה עקב רעש פיצוץ עז מזיקוקי יום העצמאות.

כל הכלבים נבהלים במידה זו או אחרת אולם כלבים הסובלים מחרדות נבהלים מאוד רצים לכל הכיוונים ומחפשים מקום מסתור, חלקם מאבדים שליטה על צרכים, עלולים ללכת לאיבוד ואף להידרס. גם חתולים עלולים לנוס כתוצאה מרעש הזיקוקים, ובחתול  שאינו מורגל ביציאה מהבית הסכנה גדולה.

מומלץ להכניס את החיות המחמד למבנה סגור לפני התחלת הזיקוקים, להגיף תריסים ולסגור פתחים למניעת מקרים של בריחה שוטטות ואובדן חיות בעלי החיים.