החוק החדש להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג  2002

צו להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון התוספת לחוק), התשס"ה 2004 קובע את הגזעים המסוכנים:

 1. אמריקן סטפורשייר בול טרייר

 2. בול טרייר

 3. דוגה ארגנטיני

 4. טוסה יפני

 5. סטפורשייר בול טרייר

 6. פיט בול טרייר

 7. פילה ברזילאי

 8. רוטווילר

"כלב מסוכן" - כלב השייך לגזע מסוכן וכן כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

 1. כל אזרח המחזיק כלב מהגזעים הרשומים מעלה חייב לבצע לכלב/ה ניתוח עיקור או סירוס.

 2. בכניסה לחצריו יציב שלט "זהירות כלב מסוכן" באותיות בגודל 5 ס"מ לפחות.

 3. בזמן שהותו עם כאלה שמתחת לגיל 16 יחסם פי הכלב במחסום.

ברשות הרבים יהיה הכלב:

 • קשור ברצועה קצרה.

 • מוחזק על ידי אדם בן 18 לפחות השולט בו באופן מוחלט.

 • פיו של הכלב חסום במחסום.

אסורה העברת הכלב לאחר, אלא לרופא הוטרינר העירוני או למערכת הבטחון.