מפקחי אגף איכות הסביבה אמונים על מניעת המפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי .

במטרה להבטיח את איכות החיים של תושבי הישוב מבצעים המפקחים סיורים יזומים בשטח ופועלים לסילוק מפגעים ע"י מתן דרישות וקנסות.

אכיפת חוקי המדינה והעזר הינה בתחומים מגוונים כגון: שמירת הנקיון, אחזקת בע"ח, מניעת מפגעים , רעש, עסקים, חניה ועוד.

ביחד נשמור על שהם נקייה ומטופחת לרווחת התושבים ולאיכות חיים גבוהה.

שירותים מקוונים - אכיפה עירונית 

 

בקשות לביטול דוחות ובירורים -  ניתן לפנות לאתי קלמר במייל ל: etik@shoham.muni.il או למלא טופס לביטול הודעת תשלום