מפקחי אגף שפ"ע אמונים על מניעת המפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי.

במטרה להבטיח את איכות החיים של תושבי הישוב מבצעים המפקחים סיורים יזומים בשטח ופועלים לסילוק מפגעים ע"י מתן דרישות וקנסות.

אכיפת חוקי המדינה והעזר הינה בתחומים מגוונים כגון: שמירת הנקיון, אחזקת בע"ח, מניעת מפגעים, ועוד.

ביחד נשמור על שהם נקייה ומטופחת לרווחת התושבים ולאיכות חיים גבוהה.


פורטל לשירותים מקוונים - מועצה מקומית שוהם


בקשות לביטול דוחות ובירורים -  ניתן לפנות לאתי קלמר במייל ל: [email protected] או למלא טופס לביטול הודעת תשלום