עדכון פרוגרמה לשטחי ציבור מיום 24.11.21 שכונת הדרים  שימושים מסעיף 1-14 כולל + מגרש מס' 409