דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג הפרוטוקול ועדה תאריך קובץ החלטות פרוטוקול תמליל וידאו קובץ שמע
20160002 ועדה לתכנון ובניה 01/11/2017 צפייה - - - -
20170009 ועדה לתכנון ובניה 12/09/2017 צפייה - - - -
20170021 ועדה לתכנון ובניה 31/08/2017 צפייה - - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 22/08/2017 - צפייה - - -
20170008 ועדה לתכנון ובניה 22/08/2017 צפייה - - - -
20170008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 22/08/2017 - צפייה - - -
20170020 ועדה לתכנון ובניה 21/08/2017 צפייה - - - -
20170019 ועדה לתכנון ובניה 17/08/2017 צפייה - - - -
20170019 ועדה לתכנון ובניה 17/08/2017 צפייה - - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170018 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/07/2017 - צפייה - - -
20170018 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/07/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 2017000 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
20170007 ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 צפייה - - - -
20170007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
20170007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות מליאה מס' 20170002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 צפייה צפייה - - -
פרוטוקול מליאה מס' 20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
20170002 ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
20170002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170016 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 10/07/2017 - צפייה - - -
20170016 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 10/07/2017 - צפייה - - -
20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170015 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/07/2017 - צפייה - - -
20170015 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170014 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/06/2017 - צפייה - - -
20170014 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/06/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 26/06/2017 - צפייה - - -
20170006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 26/06/2017 - צפייה - - -
20170006 ועדה לתכנון ובניה 20/06/2017 צפייה - - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170013 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/06/2017 - צפייה - - -
20170013 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/06/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 06/06/2017 - צפייה - - -
20170012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 06/06/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/05/2017 - צפייה - - -
20170011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/05/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות מליאה מס' 20170008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 24/05/2017 - צפייה - - -
20170001 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 24/05/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170005 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
20170005 ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 צפייה - - - -
20170005 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/05/2017 - צפייה - - -
20170010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/05/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 09/04/2017 - צפייה - - -
20170008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 09/04/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/03/2017 - צפייה - - -
20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/03/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/03/2017 - צפייה - - -
20170006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/03/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/02/2017 - צפייה - - -
20170002 ועדה לתכנון ובניה 28/02/2017 צפייה - - - -
20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/02/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 14/02/2017 - צפייה - - -
20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 14/02/2017 - צפייה - - -
20170001 ועדה לתכנון ובניה 24/01/2017 צפייה - - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/01/2017 - צפייה - - -
20170003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/01/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/01/2017 - צפייה - - -
20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/01/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20160012 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
20160012 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
20170001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
20160011 ועדה לתכנון ובניה 20/12/2016 צפייה - - - -
20160011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/12/2016 - צפייה - - -
20160001 ועדה לתכנון ובניה 19/11/2016 צפייה - - - -
20160009 ועדה לתכנון ובניה 15/11/2016 צפייה - - - -
20160009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/11/2016 - צפייה - - -
20160008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 20/09/2016 - צפייה - - -
20160007 ועדה לתכנון ובניה 02/08/2016 צפייה - - - -
20160007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 02/08/2016 - צפייה - - -
20160006 ועדה לתכנון ובניה 12/07/2016 צפייה - - - -
20160006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 12/07/2016 - צפייה - - -
20160005 ועדה לתכנון ובניה 10/05/2016 צפייה - - - -
20160005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 10/05/2016 - צפייה - - -
20160004 ועדה לתכנון ובניה 12/04/2016 צפייה - - - -
20160004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/04/2016 - צפייה - - -
20160003 ועדה לתכנון ובניה 15/03/2016 צפייה - - - -
20160003 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 15/03/2016 - צפייה - - -
20160002 ועדה לתכנון ובניה 01/03/2016 צפייה - - - -
20160002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/03/2016 - צפייה - - -
20160002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 23/02/2016 - צפייה - - -
20160001 ועדה לתכנון ובניה 08/02/2016 צפייה - - - -
210160001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/02/2016 - צפייה - - -
20160001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/01/2016 - צפייה - - -
20150012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 29/12/2015 - צפייה - - -
20150011 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 22/12/2015 - צפייה - - -
20150011 ועדה לתכנון ובניה 21/12/2015 צפייה - - - -
20150010 ועדה לתכנון ובניה 29/11/2015 צפייה - - - -
20150009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/10/2015 - צפייה - - -
20150003 ועדה לתכנון ובניה 11/10/2015 צפייה - - - -
20150008 ועדה לתכנון ובניה 01/09/2015 צפייה - - - -
20150008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 01/09/2015 - צפייה - - -
20150007 ועדה לתכנון ובניה 21/07/2015 צפייה - - - -
20150007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 21/07/2015 - צפייה - - -
20150006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 23/06/2015 - צפייה - - -
20150005 ועדה לתכנון ובניה 16/06/2015 צפייה - - - -
20150005 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/06/2015 - צפייה - - -
20150004 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 20/05/2015 - צפייה - - -
20150003 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 12/05/2015 - צפייה - - -
20150003 ועדה לתכנון ובניה 05/05/2015 צפייה - - - -
20150002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 14/04/2015 - צפייה - - -
20150001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/03/2015 - צפייה - - -
20150001 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 24/02/2015 - צפייה - - -
20150001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/02/2015 - צפייה - - -
20150002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 13/01/2015 - צפייה - - -
20150002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/01/2015 - צפייה - - -
20140010 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 30/12/2014 - צפייה - - -
20140009 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/11/2014 - צפייה - - -
20140008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 21/10/2014 - צפייה - - -
20140007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/09/2014 - צפייה - - -
20140005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/06/2014 - צפייה - - -
20140004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/05/2014 - צפייה - - -
20140003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/03/2014 - צפייה - - -
20140001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 25/02/2014 - צפייה - - -
20140002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/02/2014 - צפייה - - -
20140001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 21/01/2014 - צפייה - - -
20140001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 21/01/2014 - צפייה - - -
20130008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/12/2013 - צפייה - - -
20130007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/08/2013 - צפייה - - -
20130006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 09/07/2013 - צפייה - - -
20130005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/06/2013 - צפייה - - -
20130004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 23/04/2013 - צפייה - - -
20130003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/03/2013 - צפייה - - -
20130002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/02/2013 - צפייה - - -
20130001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 29/01/2013 - צפייה - - -
20130001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/01/2013 - צפייה - - -
20130008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/12/2012 - צפייה - - -
20120012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/11/2012 - צפייה - - -
20120011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/11/2012 - צפייה - - -
20120010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 30/10/2012 - צפייה - - -
20120007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/09/2012 - צפייה - - -
20120009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 04/09/2012 - צפייה - - -
20120006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/07/2012 - צפייה - - -
20120008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/07/2012 - צפייה - - -
20120005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/07/2012 - צפייה - - -
20120006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/06/2012 - צפייה - - -
20120004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/05/2012 - צפייה - - -
20120003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/05/2012 - צפייה - - -
20120002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/04/2012 - צפייה - - -
20120003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/03/2012 - צפייה - - -
20120002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 14/02/2012 - צפייה - - -
20120001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/01/2012 - צפייה - - -
20120001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/01/2012 - צפייה - - -
20110005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 20/12/2011 - צפייה - - -
20110003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 06/09/2011 - צפייה - - -
20110003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 31/05/2011 - צפייה - - -
20110004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/05/2011 - צפייה - - -
20110003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/04/2011 - צפייה - - -
20110002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/03/2011 - צפייה - - -
20110002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/02/2011 - צפייה - - -
20110001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/02/2011 - צפייה - - -
20110001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 25/01/2011 - צפייה - - -
20100012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/01/2011 - צפייה - - -
20100006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 30/11/2010 - צפייה - - -
20100009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/10/2010 - צפייה - - -
20100008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/08/2010 - צפייה - - -
20100005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/07/2010 - צפייה - - -
20100006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/06/2010 - צפייה - - -
20100004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 25/05/2010 - צפייה - - -
20100005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/05/2010 - צפייה - - -
20100004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/04/2010 - צפייה - - -
20100003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/03/2010 - צפייה - - -
20100002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 02/03/2010 - צפייה - - -
20100002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/02/2010 - צפייה - - -
20100001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 19/01/2010 - צפייה - - -
20090005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 29/12/2009 - צפייה - - -
20090013 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/12/2009 - צפייה - - -
20090012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/11/2009 - צפייה - - -
20090011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/10/2009 - צפייה - - -
20090010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/09/2009 - צפייה - - -
20090004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/09/2009 - צפייה - - -
20090009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/09/2009 - צפייה - - -
20090007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/07/2009 - צפייה - - -
20090003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/07/2009 - צפייה - - -
20090006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 23/06/2009 - צפייה - - -
20090002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 19/05/2009 - צפייה - - -
20090005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/05/2009 - צפייה - - -
20090004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 21/04/2009 - צפייה - - -
20090003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/03/2009 - צפייה - - -
20090001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/03/2009 - צפייה - - -
20090002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/02/2009 - צפייה - - -
20090001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/01/2009 - צפייה - - -