דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג הפרוטוקול ועדה תאריך סדר יום פרוטוקול תמליל וידאו קובץ שמע
פרוטוקול ישיבת ועדת שימור אתרים מן המניין ועדת שימור אתרים 10/07/2019 - צפייה - - -
מליאה מן המניין מליאה 25/06/2019 - צפייה - - -
מליאה שלא מן המניין שלא מן המניין מליאה 25/06/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת איכות סביבה ועדות המועצה ועדת איכות הסביבה 18/06/2019 - צפייה - - -
מליאה 28.5.19 מן המניין מליאה 28/05/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור ועדות המועצה ועדת תנועה ותמרור 15/05/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מן המניין ועדת איכות הסביבה 02/04/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה ומליאה שלא מן המניין מיום 26.3.19 סיכום שלא מן המניין מליאה 26/03/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין חכ"ל מיום 26.3.19 שלא מן המניין מליאה 26/03/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין החברה העירונית לתרבות נוער וספורט חמש בע"מ שלא מן המניין מליאה 26/03/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה ומליאה שלא מן המניין תאגיד לחינוך שוהם בע"מ מיום 26.3.19 שלא מן המניין מליאה 26/03/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין שלא מן המניין מליאה 26/03/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת חינוך ועדות המועצה ועדת חינוך 11/03/2019 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 06/03/2019 - צפייה - - -
מליאה 26.02.19 מן המניין מליאה 26/02/2019 - צפייה - - האזן
ועדת בטיחות ועדות המועצה ועדת בטיחות 25/02/2019 - צפייה - - -
מליאה 29/1/2019 מן המניין מליאה 29/01/2019 - צפייה - - האזן
ועדת איכות הסביבה מן המניין ועדת איכות הסביבה 27/01/2019 - צפייה - - -
10.2018 מן המניין מליאה 25/12/2018 - צפייה - - האזן
10.2018 שלא מן המניין שלא מן המניין מליאה 25/12/2018 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 12/12/2018 - צפייה - - -
9.2018 - ישיבת מליאה חגיגית מן המניין מליאה 20/11/2018 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה (טלפוני) מן המניין מליאה 17/11/2018 - צפייה - - -
8.2018 מן המניין מליאה 16/10/2018 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 16/09/2018 - צפייה - - -
7.2018 מן המניין מליאה 04/09/2018 - צפייה - - -
6.2018 מן המניין מליאה 31/07/2018 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 16/07/2018 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 08/07/2018 - צפייה - - -
5.2018 מן המניין מליאה 05/06/2018 - צפייה - - -
סיכום ועדת איכות הסביבה מיום 30/05/2018 מן המניין ועדת איכות הסביבה 30/05/2018 - צפייה - - -
4.2018 מן המניין מליאה 22/05/2018 - צפייה - - -
ועדת תמיכות ציבורית מיום 17.5.18 מן המניין ועדת תמיכות 17/05/2018 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 22/04/2018 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 17/04/2018 - צפייה - - -
3.2018 מן המניין מליאה 27/03/2018 - צפייה - - -
2.2018 מן המניין מליאה 20/02/2018 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 07/02/2018 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 22/01/2018 - צפייה - - -
1/2018 מן המניין מליאה 16/01/2018 - צפייה - - -
10/2017 מן המניין מליאה 26/12/2017 - צפייה - - -
סיכום ועדת איכות הסביבה מיום 24/12/2017 מן המניין ועדת איכות הסביבה 24/12/2017 - צפייה - - -
141214 מן המניין ועדת חינוך 14/12/2017 - צפייה - - -
9/2017 א' שלא מן המניין מליאה 27/11/2017 - צפייה - - -
9/2017 מן המניין מליאה 27/11/2017 - צפייה - - -
סיכום ועדת תנועה ותמרור מיום 05/11/2017 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 05/11/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת תמרור מן המניין ועדת תנועה ותמרור 05/11/2017 צפייה - - - -
20160002 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 01/11/2017 צפייה - - - -
8/2017 מן המניין מליאה 31/10/2017 - צפייה - - -
סיכום ועדת איכות הסביבה מיום 24/10/2014 מן המניין ועדת איכות הסביבה 24/10/2017 - צפייה - - -
7/2017 שלא מן המניין מליאה 26/09/2017 - צפייה - - -
7/2017 מן המניין מליאה 26/09/2017 - צפייה - - -
17/2017 מן המניין מליאה 17/09/2017 - צפייה - - -
20170009 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 12/09/2017 צפייה - - - -
20170021 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 31/08/2017 צפייה - - - -
3 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 28/08/2017 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 27/08/2017 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 27/08/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 22/08/2017 - צפייה - - -
20170008 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 22/08/2017 צפייה - - - -
20170008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 22/08/2017 - צפייה - - -
20170020 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 21/08/2017 צפייה - - - -
20170019 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 17/08/2017 צפייה - - - -
20170019 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 17/08/2017 צפייה - - - -
07/2017 מן המניין מליאה 27/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170018 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/07/2017 - צפייה - - -
20170018 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/07/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 2017000 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
20170007 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 צפייה - - - -
20170007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
20170007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/07/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות מליאה מס' 20170002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 צפייה צפייה - - -
פרוטוקול מליאה מס' 20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
20170002 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
20170002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/07/2017 - צפייה - - -
06/2017 מן המניין מליאה 11/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170016 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 10/07/2017 - צפייה - - -
20170016 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 10/07/2017 - צפייה - - -
20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/07/2017 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 4.7.17 מן המניין ועדת איכות הסביבה 04/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170015 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/07/2017 - צפייה - - -
20170015 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/07/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170014 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/06/2017 - צפייה - - -
20170014 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/06/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 26/06/2017 - צפייה - - -
20170006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 26/06/2017 - צפייה - - -
20170006 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 20/06/2017 צפייה - - - -
19616 מן המניין ועדת אס"א 19/06/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170013 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/06/2017 - צפייה - - -
20170013 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/06/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 06/06/2017 - צפייה - - -
20170012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 06/06/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/05/2017 - צפייה - - -
20170011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/05/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות מליאה מס' 20170008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 24/05/2017 - צפייה - - -
20170001 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 24/05/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170005 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
20170005 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 צפייה - - - -
20170005 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/05/2017 - צפייה - - -
4/2017 מן המניין מליאה 09/05/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/05/2017 - צפייה - - -
20170010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/05/2017 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 05/05/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 09/04/2017 - צפייה - - -
20170008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 09/04/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20170004 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 04/04/2017 - צפייה - - -
20170004 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 04/04/2017 צפייה - - - -
20170004 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 04/04/2017 - צפייה - - -
20170004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 04/04/2017 - צפייה - - -
2 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 26/03/2017 - צפייה - - -
3/2017 מן המניין מליאה 22/03/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/03/2017 - צפייה - - -
20170007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/03/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/03/2017 - צפייה - - -
20170006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/03/2017 - צפייה - - -
5317 מן המניין ועדת חינוך 05/03/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת משנה מס' 20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/02/2017 - צפייה - - -
20170002 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 28/02/2017 צפייה - - - -
20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/02/2017 - צפייה - - -
2/2017 מן המניין מליאה 21/02/2017 - צפייה - - -
1 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 21/02/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 14/02/2017 - צפייה - - -
20170005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 14/02/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/02/2017 - צפייה - - -
20170004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/02/2017 - צפייה - - -
20170001 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 24/01/2017 צפייה - - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/01/2017 - צפייה - - -
20170003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/01/2017 - צפייה - - -
1/2017 מן המניין מליאה 17/01/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/01/2017 - צפייה - - -
20170002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/01/2017 - צפייה - - -
פרוטוקול רשות רישוי מס' 20170001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
קובץ החלטות ועדת משנה מס' 20160012 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
20160012 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
20170001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/01/2017 - צפייה - - -
20160011 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 20/12/2016 צפייה - - - -
10/2016 מן המניין מליאה 20/12/2016 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 18.12.16 מן המניין ועדת איכות הסביבה 18/12/2016 - צפייה - - -
20160011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/12/2016 - צפייה - - -
09/2016 א מן המניין מליאה 29/11/2016 - צפייה - - -
09/2016 מן המניין מליאה 29/11/2016 - צפייה - - -
20160001 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 19/11/2016 צפייה - - - -
20160009 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 15/11/2016 צפייה - - - -
20160009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/11/2016 - צפייה - - -
08/2016 מן המניין מליאה 25/10/2016 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 09/10/2016 - צפייה - - -
2/2016 מן המניין תרומות 29/09/2016 - צפייה - - -
07/2016 מן המניין מליאה 27/09/2016 - צפייה - - -
20160008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 20/09/2016 - צפייה - - -
5 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 20/09/2016 - צפייה - - -
6 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 20/09/2016 - צפייה - - -
1/2016 מן המניין תרומות 13/09/2016 - צפייה - - -
29816 מן המניין מליאה 29/08/2016 - צפייה - - -
220816 מן המניין ועדת חינוך 22/08/2016 - צפייה - - -
20160007 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 02/08/2016 צפייה - - - -
20160007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 02/08/2016 - צפייה - - -
26716 מן המניין ועדת תמיכות 26/07/2016 - צפייה - - -
06/2016 מן המניין מליאה 26/07/2016 - צפייה - - -
05/2016 מן המניין מליאה 14/07/2016 - צפייה - - -
20160006 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 12/07/2016 צפייה - - - -
20160006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 12/07/2016 - צפייה - - -
4 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 06/07/2016 - צפייה - - -
3 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 28/06/2016 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 19/06/2016 - צפייה - - -
5/2016 א מן המניין מליאה 14/06/2016 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 12/06/2016 - צפייה - - -
8616 מן המניין ועדת תמיכות 08/06/2016 - צפייה - - -
050616 מן המניין ועדת חינוך 05/06/2016 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 24.5.16 מן המניין ועדת איכות הסביבה 24/05/2016 - צפייה - - -
04/2016 מן המניין מליאה 17/05/2016 - צפייה - - -
2 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 15/05/2016 - צפייה - - -
20160005 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 10/05/2016 צפייה - - - -
20160005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 10/05/2016 - צפייה - - -
20160004 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 12/04/2016 צפייה - - - -
20160004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/04/2016 - צפייה - - -
12416 מן המניין מליאה 12/04/2016 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 27.3.16 מן המניין ועדת איכות הסביבה 27/03/2016 - צפייה - - -
03/2016 מן המניין מליאה 22/03/2016 - צפייה - - -
3/2016 א' מן המניין מליאה 22/03/2016 - צפייה - - -
20160003 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 15/03/2016 צפייה - - - -
20160003 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 15/03/2016 - צפייה - - -
130316 מן המניין ועדת חינוך 13/03/2016 - צפייה - - -
1 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 07/03/2016 - צפייה - - -
20160002 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 01/03/2016 צפייה - - - -
20160002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/03/2016 - צפייה - - -
20160002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 23/02/2016 - צפייה - - -
02/2016 מן המניין מליאה 23/02/2016 - צפייה - - -
22216 סיכום ועדת ספורט 22/02/2016 - צפייה - - -
20160001 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 08/02/2016 צפייה - - - -
210160001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/02/2016 - צפייה - - -
ועדת חינוך מן המניין ועדת חינוך 01/02/2016 - צפייה - - -
20160001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/01/2016 - צפייה - - -
01/2016 מן המניין מליאה 26/01/2016 - צפייה - - -
20150012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 29/12/2015 - צפייה - - -
10/2015 מן המניין מליאה 29/12/2015 - צפייה - - -
271215 מן המניין ועדת חינוך 27/12/2015 - צפייה - - -
20150011 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 22/12/2015 - צפייה - - -
20150011 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 21/12/2015 צפייה - - - -
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1.12.15 מן המניין ועדת איכות הסביבה 01/12/2015 - צפייה - - -
20150010 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 29/11/2015 צפייה - - - -
09/2015 מן המניין מליאה 24/11/2015 - צפייה - - -
24112015 מן המניין מליאה 24/11/2015 - צפייה - - -
9/2015 מן המניין מליאה 24/11/2015 - צפייה - - -
4 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 02/11/2015 - צפייה - - -
261015 סיכום ועדת ספורט 26/10/2015 - צפייה - - -
סיכום וועדת מלגות מיום 15.10.20 סיכום ועדת ספורט 20/10/2015 - צפייה - - -
20150009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/10/2015 - צפייה - - -
08/2015 מן המניין מליאה 13/10/2015 - צפייה - - -
20150003 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 11/10/2015 צפייה - - - -
07/2015 מן המניין מליאה 08/09/2015 - צפייה - - -
20150008 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 01/09/2015 צפייה - - - -
20150008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 01/09/2015 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 3.8.15 סיכום ועדת ביטחון 03/08/2015 - צפייה - - -
28715 מן המניין ועדת תמיכות 28/07/2015 - צפייה - - -
06/2015 מן המניין מליאה 28/07/2015 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 21.7.15 מן המניין ועדת איכות הסביבה 21/07/2015 - צפייה - - -
20150007 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 21/07/2015 צפייה - - - -
20150007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 21/07/2015 - צפייה - - -
200715 מן המניין ועדת חינוך 20/07/2015 - צפייה - - -
20150006 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 23/06/2015 - צפייה - - -
174307 מן המניין ועדת אס"א 17/06/2015 - צפייה - - -
20150005 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 16/06/2015 צפייה - - - -
20150005 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/06/2015 - צפייה - - -
3 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 15/06/2015 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 09/06/2015 - צפייה - - -
9062015 שלא מן המניין מליאה 09/06/2015 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 09/06/2015 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 8.6.15 מן המניין ועדת ביטחון 08/06/2015 - צפייה - - -
2615 מן המניין ועדת תמיכות 02/06/2015 - צפייה - - -
04/2015 מן המניין מליאה 26/05/2015 - צפייה - - -
20150004 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 20/05/2015 - צפייה - - -
20150003 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 12/05/2015 - צפייה - - -
20150003 סדר יום ועדה לתכנון ובניה 05/05/2015 צפייה - - - -
4 מן המניין מליאה 01/05/2015 - צפייה - - -
2 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 30/04/2015 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 28.4.15 מן המניין ועדת איכות הסביבה 28/04/2015 - צפייה - - -
20150002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 14/04/2015 - צפייה - - -
130415 מן המניין ועדת חינוך 13/04/2015 - צפייה - - -
20150001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/03/2015 - צפייה - - -
03/2015 מן המניין מליאה 24/03/2015 - צפייה - - -
20150001 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 24/02/2015 - צפייה - - -
20150001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/02/2015 - צפייה - - -
2/2015 מן המניין מליאה 24/02/2015 - צפייה - - -
23215 סיכום ועדת ספורט 23/02/2015 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 16.2.15 מן המניין ועדת ביטחון 16/02/2015 - צפייה - - -
090215 מן המניין ועדת אס"א 09/02/2015 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 3.2.15 מן המניין ועדת איכות הסביבה 03/02/2015 - צפייה - - -
27115 מן המניין ועדת תמיכות 27/01/2015 - צפייה - - -
01/2015 מן המניין מליאה 25/01/2015 - צפייה - - -
1 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 18/01/2015 - צפייה - - -
20150002 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 13/01/2015 - צפייה - - -
20150002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/01/2015 - צפייה - - -
20140010 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 30/12/2014 - צפייה - - -
11/2014 מן המניין מליאה 30/12/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 1.12.14 מן המניין ועדת ביטחון 01/12/2014 - צפייה - - -
10/2014 מן המניין מליאה 25/11/2014 - צפייה - - -
25112014 מן המניין מליאה 25/11/2014 - צפייה - - -
181114 סיכום שלא מן המניין ועדת חינוך 18/11/2014 - צפייה - - -
20140009 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 18/11/2014 - צפייה - - -
101114 מן המניין ועדת חינוך 10/11/2014 - צפייה - - -
9/2014 מן המניין מליאה 28/10/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 22.10.2014 מן המניין ועדת איכות הסביבה 22/10/2014 - צפייה - - -
5 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 22/10/2014 - צפייה - - -
20140008 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 21/10/2014 - צפייה - - -
8/2014 מן המניין מליאה 30/09/2014 - צפייה - - -
20140007 קובץ החלטות ועדה לתכנון ובניה 16/09/2014 - צפייה - - -
4 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 11/09/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 27.7.14 מן המניין ועדת איכות הסביבה 27/07/2014 - צפייה - - -
7/2014 מן המניין מליאה 22/07/2014 - צפייה - - -
100614 סיכום ועדת חינוך 10/07/2014 - צפייה - - -
070714 מן המניין ועדת חינוך 07/07/2014 - צפייה - - -
3 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 26/06/2014 - צפייה - - -
20140005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/06/2014 - צפייה - - -
6/2014 מן המניין מליאה 24/06/2014 - צפייה - - -
5/2014 מן המניין מליאה 20/05/2014 - צפייה - - -
14514 מן המניין ועדת אס"א 14/05/2014 - צפייה - - -
20140004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/05/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 30.4.14 מן המניין ועדת איכות הסביבה 30/04/2014 - צפייה - - -
4/2014 מן המניין מליאה 29/04/2014 - צפייה - - -
020414 מן המניין ועדת חינוך 02/04/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת בטחון מיום 26.3.14 מן המניין ועדת ביטחון 26/03/2014 - צפייה - - -
3/2014 מן המניין מליאה 25/03/2014 - צפייה - - -
20140003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/03/2014 - צפייה - - -
100214 סיכום ועדת חינוך 10/03/2014 - צפייה - - -
20140001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 25/02/2014 - צפייה - - -
2/2014 מן המניין מליאה 25/02/2014 - צפייה - - -
2 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 17/02/2014 - צפייה - - -
20140002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/02/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת ביטחון 3.2.14 מן המניין ועדת ביטחון 03/02/2014 - צפייה - - -
280114 מן המניין ועדת חינוך 28/01/2014 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 22.1.14 מן המניין ועדת איכות הסביבה 22/01/2014 - צפייה - - -
20140001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 21/01/2014 - צפייה - - -
20140001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 21/01/2014 - צפייה - - -
01/2014 מן המניין מליאה 21/01/2014 - צפייה - - -
1 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 20/01/2014 - צפייה - - -
11 מן המניין מליאה 30/12/2013 - צפייה - - -
20130008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/12/2013 - צפייה - - -
10 שלא מן המניין מליאה 10/12/2013 - צפייה - - -
11 מן המניין מליאה 10/12/2013 - צפייה - - -
9 מן המניין מליאה 12/11/2013 - צפייה - - -
5 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 11/11/2013 - צפייה - - -
011013 מן המניין ועדת אס"א 01/10/2013 - צפייה - - -
8 מן המניין מליאה 17/09/2013 - צפייה - - -
20130007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/08/2013 - צפייה - - -
7 מן המניין מליאה 30/07/2013 - צפייה - - -
20130006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 09/07/2013 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 23.6.13 סיכום ועדת ביטחון 23/06/2013 - צפייה - - -
6 מן המניין מליאה 18/06/2013 - צפייה - - -
20130005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/06/2013 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 4.6.13 סיכום ועדת איכות הסביבה 04/06/2013 - צפייה - - -
4613 מן המניין ועדת תמיכות 04/06/2013 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 21/05/2013 - צפייה - - -
20130004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 23/04/2013 - צפייה - - -
4 מן המניין מליאה 23/04/2013 - צפייה - - -
2 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 21/03/2013 - צפייה - - -
3 מן המניין מליאה 19/03/2013 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 12.3.13 סיכום ועדת איכות הסביבה 12/03/2013 - צפייה - - -
20130003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/03/2013 - צפייה - - -
2 מן המניין מליאה 19/02/2013 - צפייה - - -
20130002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/02/2013 - צפייה - - -
20130001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 29/01/2013 - צפייה - - -
1 מן המניין מליאה 29/01/2013 - צפייה - - -
20130001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/01/2013 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 6.1.13 סיכום ועדת איכות הסביבה 06/01/2013 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 25.12.12 סיכום ועדת ביטחון 25/12/2012 - צפייה - - -
20130008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/12/2012 - צפייה - - -
11 מן המניין מליאה 18/12/2012 - צפייה - - -
31212 מן המניין ועדת אס"א 03/12/2012 צפייה - - - -
20120012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/11/2012 - צפייה - - -
9 מן המניין מליאה 27/11/2012 - צפייה - - -
10 מן המניין מליאה 27/11/2012 - צפייה - - -
פארק יער שהם- תכנית רעיונית קהילתית סכום מפגש 1 של צוות קהילה 26.11.12 סיכום ועדת איכות הסביבה 26/11/2012 - צפייה - - -
פארק יער שהם- תכנית רעיונית פיסית סכום מפגש 1 של צוות פיסי 18.11.12 סיכום ועדת איכות הסביבה 18/11/2012 - צפייה - - -
20120011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/11/2012 - צפייה - - -
20120010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 30/10/2012 - צפייה - - -
סיכום ועדת בטחון מיום 29.10.12 סיכום ועדת ביטחון 29/10/2012 - צפייה - - -
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה שלא מין המנין 24.10.12 שלא מן המניין ועדת איכות הסביבה 24/10/2012 - צפייה - - -
4 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 16/10/2012 - צפייה - - -
8 מן המניין מליאה 24/09/2012 - צפייה - - -
20120007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/09/2012 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 4.9.2012 סיכום ועדת איכות הסביבה 04/09/2012 - צפייה - - -
20120009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 04/09/2012 - צפייה - - -
3 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 28/08/2012 - צפייה - - -
20120006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/07/2012 - צפייה - - -
7 מן המניין מליאה 24/07/2012 - צפייה - - -
20120008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/07/2012 - צפייה - - -
20120005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/07/2012 - צפייה - - -
2 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 03/07/2012 - צפייה - - -
20120006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/06/2012 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 24.6.12 סיכום ועדת ביטחון 24/06/2012 - צפייה - - -
6 מן המניין מליאה 19/06/2012 - צפייה - - -
13612 מן המניין ועדת אס"א 13/06/2012 - צפייה - - -
20120004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/05/2012 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 22/05/2012 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 15.5.12 סיכום ועדת איכות הסביבה 15/05/2012 - צפייה - - -
20120003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/05/2012 - צפייה - - -
20120002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/04/2012 - צפייה - - -
3 מן המניין מליאה 03/04/2012 - צפייה - - -
20120003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/03/2012 - צפייה - - -
1 מן המניין ועדת תנועה ותמרור 21/02/2012 - צפייה - - -
2 מן המניין מליאה 21/02/2012 - צפייה - - -
20120002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 14/02/2012 - צפייה - - -
20120001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/01/2012 - צפייה - - -
1 מן המניין מליאה 24/01/2012 - צפייה - - -
15112 מן המניין ועדת אס"א 15/01/2012 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 3.1.2012 סיכום ועדת איכות הסביבה 03/01/2012 - צפייה - - -
20120001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 03/01/2012 - צפייה - - -
20110005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 20/12/2011 - צפייה - - -
11 מן המניין מליאה 20/12/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 13.12.11 סיכום ועדת ביטחון 13/12/2011 - צפייה - - -
9 שלא מן המניין מליאה 29/11/2011 - צפייה - - -
10 מן המניין מליאה 29/11/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 25.10.2011 סיכום ועדת איכות הסביבה 25/10/2011 - צפייה - - -
8 מן המניין מליאה 20/09/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 13.9.11 סיכום ועדת ביטחון 13/09/2011 - צפייה - - -
20110003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 06/09/2011 - צפייה - - -
7 מן המניין מליאה 26/07/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 24.7.2011 סיכום ועדת איכות הסביבה 24/07/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת היגוי רשת ערים בריאות שהתקיימה ביום 17.7.11 סיכום ועדת היגוי רשת ערים בריאות 17/07/2011 - צפייה - - -
6 מן המניין מליאה 28/06/2011 - צפייה - - -
20110003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 31/05/2011 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 31/05/2011 - צפייה - - -
20110004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/05/2011 - צפייה - - -
4 מן המניין מליאה 03/05/2011 - צפייה - - -
20110003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 26/04/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 5.4.2011 סיכום ועדת איכות הסביבה 05/04/2011 - צפייה - - -
3 מן המניין מליאה 29/03/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 22.3.11 סיכום ועדת ביטחון 22/03/2011 - צפייה - - -
20110002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/03/2011 - צפייה - - -
20110002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/02/2011 - צפייה - - -
2 מן המניין מליאה 22/02/2011 - צפייה - - -
20110001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/02/2011 - צפייה - - -
20110001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 25/01/2011 - צפייה - - -
1 מן המניין מליאה 25/01/2011 - צפייה - - -
20100012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/01/2011 - צפייה - - -
סיכום ישיבה חגיגית של ועדת איכות הסביבה לרגל שנת איכות הסביבה מתאריך 13.1.2011 סיכום ועדת איכות הסביבה 13/01/2011 - צפייה - - -
12 מן המניין מליאה 28/12/2010 - צפייה - - -
20100006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 30/11/2010 - צפייה - - -
10 שלא מן המניין מליאה 23/11/2010 - צפייה - - -
11 מן המניין מליאה 23/11/2010 - צפייה - - -
9 שלא מן המניין מליאה 02/11/2010 - צפייה - - -
20100009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/10/2010 - צפייה - - -
8 מן המניין מליאה 05/10/2010 - צפייה - - -
20100008 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/08/2010 - צפייה - - -
20100005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 27/07/2010 - צפייה - - -
7 מן המניין מליאה 27/07/2010 - צפייה - - -
20100006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 22/06/2010 - צפייה - - -
6 מן המניין מליאה 22/06/2010 - צפייה - - -
20100004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 25/05/2010 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 25/05/2010 - צפייה - - -
20100005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 11/05/2010 - צפייה - - -
4 מן המניין מליאה 27/04/2010 - צפייה - - -
20100004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/04/2010 - צפייה - - -
20100003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/03/2010 - צפייה - - -
3 מן המניין מליאה 16/03/2010 - צפייה - - -
20100002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 02/03/2010 - צפייה - - -
20100002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 16/02/2010 - צפייה - - -
2 מן המניין מליאה 16/02/2010 - צפייה - - -
1 מן המניין מליאה 26/01/2010 - צפייה - - -
20100001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 19/01/2010 - צפייה - - -
20090005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 29/12/2009 - צפייה - - -
10 מן המניין מליאה 29/12/2009 - צפייה - - -
20090013 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/12/2009 - צפייה - - -
8 שלא מן המניין מליאה 24/11/2009 - צפייה - - -
9 מן המניין מליאה 24/11/2009 - צפייה - - -
20090012 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 17/11/2009 - צפייה - - -
7 מן המניין מליאה 03/11/2009 - צפייה - - -
20090011 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/10/2009 - צפייה - - -
20090010 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/09/2009 - צפייה - - -
20090004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 08/09/2009 - צפייה - - -
6 מן המניין מליאה 08/09/2009 - צפייה - - -
20090009 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 01/09/2009 - צפייה - - -
20090007 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 28/07/2009 - צפייה - - -
20090003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 15/07/2009 - צפייה - - -
5 מן המניין מליאה 15/07/2009 - צפייה - - -
20090006 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 23/06/2009 - צפייה - - -
4 מן המניין מליאה 23/06/2009 - צפייה - - -
20090002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 19/05/2009 - צפייה - - -
3 מן המניין מליאה 19/05/2009 - צפייה - - -
20090005 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 12/05/2009 - צפייה - - -
20090004 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 21/04/2009 - צפייה - - -
20090003 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/03/2009 - צפייה - - -
20090001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 18/03/2009 - צפייה - - -
2 מן המניין מליאה 18/03/2009 - צפייה - - -
20090002 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 24/02/2009 - צפייה - - -
1 מן המניין מליאה 03/02/2009 - צפייה - - -
20090001 מן המניין ועדה לתכנון ובניה 13/01/2009 - צפייה - - -
פרוטוקול מליאה מס 0 30/11/-0001 - - - - -
ועדת תמיכות ציבורית מיום 17.5.18 מן המניין ועדת תמיכות 30/11/-0001 - צפייה - - -
ועדת תמיכות ציבורית 2017 מן המניין ועדת תמיכות 30/11/-0001 - צפייה - - -