במהלך השבוע הבא 3-7 בנובמבר, יוחלפו מוני המים בשכונת טללים לקר"מ (מונים לקריאה מרחוק). לצורך ביצוע החלפת המונה תופסק אספקת המים בבתים ובמבנים בהם מוחלף המונה. 

שעות פעילות קבלני המים בשכונת טללים הינה בין 8.00-16.00
סליחה על האי הנוחות...