בשל עיד אלאדחא שיחול מיום א' 11.8 עד יום ד' 15.8 יחולו שינויים ושיבושים בפינוי הפסולת, הגזם וניקיון היישוב: ביום א' 11.8.19 לא יתבצעו עבודות פינוי וניקיון. הפינוי בשכונות אלה יתבצע ביום שני, 12.8.19. נודה לתושבים על המנעות מפינוי גזם בהיקפים חריגים במהלך השבוע הקרוב. תודה על עזרתכם