בעלי העגלות והנגררים המצויים בחניון ליד מתחם החירום נדרשים להעביר את העגלות למתחם החנייה הסמוך למגרש הכדור רגל, לאור עבודות פיתוח ובנייה בתחום המע"ר.המועצה תתקין במקום גדר הפרדה דקורטיבית , שטח המתחם ייסגר בהמשך אך ורק עבור תושבי שוהם. הנכם מתבקשים להעביר את הנגרר עד יום חמישי הבא 27.6.19