לצורך ביצוע עבודות לשדרוג אתר הגזם, לא יתאפשר פינוי פסולת לאתר החל מיום 17.3.19 ועד ליום 8.4.19.
הציבור מתבקש להקפיד על פינוי הגזם