משרדי אגף החינוך עוברים בימים אלה שיפוץ.

עבודת אגף החינוך תתקיים בחודשיים הקרובים במבנה זמני של אולפנת שלהבת.

ניתן לפנות לכתובת המייל או לטלפונים (בין השעות 8:15-16:30)

לשימושכם - רשימת מספרי טלפון וכתובות מייל

פגישות יתקיימו בתיאום מראש 

תודה על ההבנה!