בהתאם להחלטת מליאת מועצת שוהם, תוענק למשרתי מילואים הנחה בתעריף הארנונה בשיעור של 5%, עד לשטח של 100 מ"ר.
ההנחה תוענק רטרואקטיבית מינואר 2018, לבעלי אישור תקף של שירות מילואים עד מארס 2019.
ההנחה תוענק רק למשרת מילואים שרשום כמחזיק בנכס. 

לקבלת ההנחה יש למלא את טופס הבקשה להנחה בקישור: https://www.shoham.muni.il/201/, לצלם צילום של תעודת משרת מילואים פעיל משני צידיה, ולשלוח למחלקת הגבייה בדוא"ל: racheli@shoham.muni.il

לתשומת לבכם – באם ישנן הנחות נוספות בגין הנכס, לא יינתן כפל הנחות. ההנחה המקסימלית מבין השתיים היא זו שתינתן. 

לפרטים נוספים: מחלקת הגבייה: 03-972308/1/2/3