עדכון על פינוי אשפה – שכונת הדרים

עד ליום 1.8.21 יבוצע פינוי האשפה בשכונה בימי ראשון שלישי ושישי.