עדכון לנוסעי קו 500 שוהם – תל אביב - הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית

בשל עבודות הרכבת הקלה, חל שינוי במסלול הקו והוא לא ייכנס לתחנה המרכזית רח' לוינסקי. בעלון המצורף – פירוט המסלול החדש של הקו.

למידע מפורט על כל השינויים www.pti.org.il
מוקד כל קו – 8787*
לתכנון מסלול: www.bus.gov.il

שוהם-דיגיטל.pdf