החל מהיום (1.3.2020) מתחילה קק"ל בעבודות שיקום היער בעקבות השריפה שהתרחשה בו לפני כשנתיים.

העבודות בשטח השרוף תמשכנה כחודש וחצי ותעשה באמצעות כלים כבדים. הכניסה לאזורים אלה מסוכנת ואסורה.

הרכיבה בשביל האופניים העובר בשטח השיקום (מצ"ב מפה) אסורה עד גמר העבודות.

שלושת החניונים שביער יישארו פתוחים לקהל.

סגירה בסינגל שהם