בפינת הגזם מבוצעות עבודות לשדרוג הנקודה ולכן המקום יהיה סגור למשך חודש ימים.

בתקופה זו התושבים מתבקשים לפנות את הגזם רק בימי הוצאות הגזם בשכונתם. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על שיתוף הפעולה.