דלג לתוכן העמוד

בקשה לקבלת מידע RFI בנושא רכב חכם/ תחבורה אוטונומית

 

מועצה מקומית שוהם  מבקשת לקבל מידע בנושא טכנולוגיות רכב אוטונומי ותחבורה חכמה ברחבי היישוב שוהם.

המועצה מבקשת להתמודד עם אחד האתגרים המהותיים בעידן הזה, ולחפש פתרונות שיסייעו למועצה, לתושבים ולאורחי היישוב להתנהל בבטחה במרחב התחבורתי; תוך שיפור הזמינות התחבורתית, צמצום פליטת מזהמים ועוד. RFIזה הינו חלק מתוכנית "עיר חכמה", המקודם ע"י המועצה המקומית שוהם.

מועצת שוהם מוכנה לבחון אפשרות ולהעמיד את רחבי היישוב כ beta site ליישום הטכנולוגיה המוצעת.

חברות שברשותן מוצרים, פיתוחים או יוזמות בתחום התחבורה החכמה או הרכב האוטונומי,  מוזמנות לפנות למועצה תוך צירוף מצגת על פעילותן והצעה לפיילוט או שת"פ בשוהם.  

המידע שיתקבל לבקשה זו לקבלת מידע (להלן: "הבקשה") ישמש את המועצה  לקבלת החלטה בדבר ההליך, אם בכלל, לבחירת ספקים עבור יישום מערכת תחבורה חכמה מסוג כלשהו בשוהם. אין המועצה מתחייבת להזמין את כל החברות שייפנו אליה, והיא תפנה לחברות שהצעתן תהיה הרלבנטית ביותר.

בקשה זו, מהווה שלב ראשון של איסוף מידע ואין לראות בבקשה זו תהליך לבחירת ספק. כמו כן, אין בבקשה זו התחייבות כלשהי של המועצה, לרבות בנוגע לפרסום מכרז או "בקשה להצעת מחיר" ו/או ביצוע פעילות המשך עם מי מהמשיבים.

אין המועצה  מתחייבת לצאת בעתיד בבקשה לקבלת הצעות RFP ו/או במכרז ו/או בכל הליך אחר על מנת לממש רכישה של פתרון/יישום/ תוכנה כלשהי. מאידך, שומרת המועצה  לעצמה את הזכות להתנות את ההשתתפות במכרז או בכל תהליך המשך אחר ככל שיתקיים תהליך כזה בעתיד, רק לאלו שישיבו לבקשה זו ויענו על הקריטריונים המפורטים בה. 

במקרה של טכנולוגיה המותקנת ופועלת בערים ואו מרחבים ציבוריים אחרים, על המשיב לספק במענה חוו"ד של לקוח וכן תוצאות בדיקה של המערכת/ טכנולוגיה.  ניתן להציע גם טכנולוגיות חדשות שסיימו את שלב הפיתוח והוכחת היכולת תוך פירוט סטאטוס המערכת והסיכונים הקיימים.

במצגת - החברה המציעה מתבקשת לתאר את הפתרון ואת הסינרגיה שתצמח למועצה משיתוף הפעולה לרבות היכולות לסייע למועצה להתמודד עם אתגרים עתידיים כדוגמת יכולות אנליטיקה משולבות במקביל, לימוד וזיהוי אובייקטים (לצרכי בטחון לדוגמא) ועוד.

את המידע יש להעביר  למנהל מערכות המידע מר אורן חכם  מייל [email protected] עד תאריך 1.5.19,  פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון : 039723034