דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 14/19 –  לביצוע עבודות צביעת מוסדות חינוך בשהם.

מכרז פומבי מס' 14/19 –  לביצוע עבודות צביעת מוסדות חינוך בשהם.
סיור קבלנים: 10.03.19 בשעה 11:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 31.03.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 400 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות למר יוסי פרץ בטל': 9724716 – 03.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה