דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 13/19 –  למתן הצעות מחיר לתכנון וביצוע בניית מחסן חרום בשוהם.

סיור קבלנים: 14.03.19 בשעה 10:00 מבניין המועצה.

סיוג קבלנים נדרש: ענף 150 קבוצה א-1 לפחות ו/או ענף 100 קבוצה ג-1 לפחות.  

ניתן להגיש עד 02.05.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 500 ש"ח 

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב' אביטל אסייג בטל': 03-9724716 .

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה