דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 12/19 –  למתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם.

מכרז פומבי מס' 12/19 –  למתן הצעות מחיר לאירוח הכנס השנתי לבוגרי תכניות צוערים לשלטון המקומי עבור מפעם השפלה, מ"מ שוהם.

ניתן להגיש עד 10.03.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: ללא עלות. 

ניתן לעיין ולקבל את חוברת המכרז, ללא עלות, בפנייה למפעם השפלה במייל: [email protected].

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אלונה מרק בטל': 03-9723005 / 052-4280107.


בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה

 


 

שאלות הבהרה