דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 11/19 –  לביצוע עבודות הדברת מזיקים וניכוש עשביה  ברחבי המועצה המקומית שהם

סיור קבלנים: 21.02.19 בשעה 10:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 10.03.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.


בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה