דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 06/19 –  לביצוע עבודות סימון כבישים ואספקה והתקנה של תמרורים ועמודים בשהם.

סיור קבלנים: 13.02.19 בשעה 12:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 26.02.19 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 400 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.


בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה