דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 04/19 –  לביצוע פירי מעליות בבתי הספר צוקים ואבני החושן בשוהם.

מכרז פומבי מס' 04/19 –  לביצוע פירי מעליות בבתי הספר צוקים ואבני החושן בשוהם.

סיוג קבלנים נדרש: ענף 180  ב-1 ו/או ענף 100 ג-1 ו/או ענף 131 א-1.

סיור קבלנים: 10.02.19 בשעה 10:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד ליום  03.03.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 400 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.
 

בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה