דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 45/18 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת החינוך העל יסודי (היקף משרה: 100%)

תיאור התפקיד:         
הובלת מערך החינוך העל יסודי במועצה בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל אגף חינוך במועצה.

עיקרי התפקיד:
גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי במועצה.
דיווח שוטף למנהל אגף חינוך על פעילות המערך.
תכנון וניהול הפעילות השנתית של מערך החינוך של מערך החינוך העל יסודי, ניהול התקציב ושמירה על איזון תקציבי.
קידום ופיתוח המענה הפדגוגי -חברתי ועידוד ליוזמות חינוכיות בחינוך העל יסודי.
ניהול ופיתוח תהליכי חשיבה אסטרטגיים מבוססי מדידה והערכה.
גיבוש והפעלת מערך החינוך המשלים, בשיתוף עם רכז הנוער.
מיפוי הדרישות וגיבוש תכנית ההיסעים בשיתוף עם רכז ההסעות במועצה.
יזום תכניות מצוינות, תגבור והעשרה לכלל התלמידים.
ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי המועצה.
ניהול תהליך רישום ושיבוץ תלמידים לבתי הספר העל יסודיים.
     
ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות:
1. מעקב ובקרה על אופן הניהול של בתי הספר העל יסודיים תוך ראיית צרכי המערכת וגיבוש מענים הולמים.
2. ניהול ובקרה על תקציב בתי הספר העל יסודיים.
3. השתתפות בפורום מנהלי בתי הספר במועצה וקידום שיתוף הפעולה ביניהם.
4. ניהול רכש למוסדות החינוך.
5. ניהול והנחיה של מנהלי ורכזי תחום באגף החינוך.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות: 
• בעל תואר אקדמי 
או 
הנדסאי או טכנאי רשום
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתום מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
• תעודת הוראה.    
• המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר מ- 3 שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי:     
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בתחום החינוך העל יסודי.
עבור הנדסאי רשום -  4 שנות ניסיון מקצועי לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בתחום החינוך העל יסודי.
עבור טכנאי מוסמך - 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בתחום החינוך העל יסודי.
    
ניסיון ניהולי:    
3 שנות ניסיון ניהולי בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
                
דרישות נוספות:    
שפות בהתאם לצורך, יישומי מחשב, הכרות עם תכנת האופיס לרבות אקסל.
הגבלת כשירות:  עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעבוד בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
- הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
- הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
- הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
- בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות.
מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים.
עבודה בצוותי עבודה.

כפיפות למנהלת אגף חינוך וקהילה.

משרה מלאה עם נכונות לשעות מאומצות.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות:  20.9.2018.                              

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

העסקה בהסכם מנהלי מחלקות חינוך.

*על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.


בכבוד רב 

גיל ליבנה
ראש המועצה