דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 36/18 - לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סככות והצללה בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשוהם.

מכרז פומבי מס' 36/18 - לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סככות והצללה בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בשוהם.

סיור קבלנים: 28.08.18 בשעה 10:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 13.09.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 500  ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.

בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה