דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 35/18 –  לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורת פנים מסוג LED  במוסדות חינוך במועצה המקומית שהם.

מכרז פומבי מס' 35/18 –  לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורת פנים מסוג LED  במוסדות חינוך במועצה המקומית שהם.

סיור קבלנים: 20.08.18 בשעה 10:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 13.09.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 750  ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות למר יוסי פרץ בטל' 054-2153838.

בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה