דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 37/18 –  לשכירות מבנה להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם.

סיור מציעים: בתאריך 17.07.18 בשעה 11:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 24.07.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.


בכבוד רב

גיל ליבנה
ראש המועצה