דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבה מיום 13.6.18 - אספקה והתקנה של מתקני משחק

החלטת וועדת השלושה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח עם משכ"ל:

Image_00014.pdf