דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 24/18 –  תכנון וביצוע פיר למעלית ואספקת מעלית במבנה כותר פיס בשוהם.

סיוג קבלנים נדרש: ענף 180  ב-1 ו/או ענף 100 ג-1.

סיור קבלנים: 13.06.18 בשעה 11:30 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 25.06.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 400 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.


בכבוד רב,

גיל ליבנה
ראש המועצה